นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คว้า 2 รางวัล การประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติฯ


นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คว้า 2 รางวัล การประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติฯ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสคว้า 2 รางวัล จากการประกวดบทกลอนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดประกวดผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
1.นางสาวศิริลักษณ์ คงแก้ว
2.นางสาวปนัดดา วงศ์สุวรรณ

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
1.นางสาววธมลวรรณ ดวงเทพ
2.นางสาวปุณยนุช มั่นคง