นิสิตได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566


นิสิตได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ แซม-จตุพล จันทร์มล นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตรรางวัล "ความประพฤติดี" จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสเทสกาลวันวิสาขบูชา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จะได้รับสิทธิ์พิจารณารับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566