ปริม-กนกลักษณ์ คว้าตำแหน่งสาวงามเกาะยอ ประจำปี 2566


ปริม-กนกลักษณ์ คว้าตำแหน่งสาวงามเกาะยอ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี กับ ปริม-กนกลักษณ์ รสจันทร์ นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสคว้า รางวัลชนะเลิศ "ตำแหน่งสาวงามเกาะยอ" ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลของดีเกาะยอ ประจำปี 2566" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา