โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14


โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 

สมัครออนไลน์
รายละเอียดการประกวด