รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566


รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

กลับมาอีกครั้งกับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (HUSO Awards 2023) ซึ่งปีนี้เดินทางมาถึงครั้งที่ 4 กันแล้ว น้อง ๆ นิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศอย่ารอช้า เปิดรับการเสนอชื่อ 16-31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

ดาวน์โหลดประกาศคุณสมบัติฯ พร้อมแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1HHSaccUZkLt0Qoi4hc0rWj_QAqw_wDHj?usp=sharing