กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ


กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่มา : 
https://misreg.tsu.ac.th/portal/upload/calendar/bachelor1004020012566.pdf