ผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023


ผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศรีนาคาโมเดล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ ศิริพงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสองปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) อนึ่ง ทางคณะฯ ได้ดำเนินการส่งชื่อนิสิตไปยังฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับการติดต่อกลับจากผู้จัดอีกครั้งเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล