การประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4


การประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4

เริ่มแล้ว ! กับการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4 (4th ASEAN - India Youth Summit 2023) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายจตุพล จันทร์มล นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนเยาวชนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศอินเดีย โดยการประชุมจัดขึ้นในหัวข้อ “Strengthening ASEAN-India Partnership in the Indo-Pacific”