กำหนดวัน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566


กำหนดวัน ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566