HUSO TSU ร่วมออกบูธในงานสทิงพระวิทยาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’67 รอบที่ 2 โควตา


HUSO TSU ร่วมออกบูธในงานสทิงพระวิทยาวิชาการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’67 รอบที่ 2 โควตา

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS’67 รอบที่ 2 โควตา พร้อมแนะแนวข้อมูลของแต่ละหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ นักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายในงานเปิดบ้าน "สทิงพระวิทยาวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2566 (STP OPEN HOUSE) ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา