แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่


แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่