ศิษย์เก่ากับการเป็นครูสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้


ศิษย์เก่ากับการเป็นครูสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

ประสบการณ์ดี ๆ ในต่างแดนของ กิ๊ฟ นภาพร กองแก้ว ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (รหัส 56) กับการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนชาวจีน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน