เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound Students ณ ประเทศอินโดนีเซีย


เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound Students ณ ประเทศอินโดนีเซีย


Atma Jaya Catholic University of Indonesia เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound Students) SPRING SEMESTER 2024 (Feb-June) เพื่อศึกษาระยะสั้น ณ Atma Jaya Catholic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในปีการศึกษา 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน) เปิดรับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล international@atmajaya.ac.id หรือ diko.ramelan@atmajaya.ac.id