2 นิสิตนิเทศศาสตร์ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 20


2 นิสิตนิเทศศาสตร์ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 20

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอิสกันดา สติยมานะ และนางสาวณัฐชยา พุทธา นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส กรุงเทพมหานคร