คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานบุญเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 16


คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานบุญเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 16


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ค