แนะแนวศึกษาต่อ TCAS67 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


แนะแนวศึกษาต่อ TCAS67 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา


บ่ายวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ TCAS67 ให้กับน้อง ๆ ม.6 โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา จัดโดย ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะฯ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2567