แนะแนวศึกษาต่อ TCAS67 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2


แนะแนวศึกษาต่อ TCAS67 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2


วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ TCAS67 ให้กับน้อง ๆ ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2567