ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ประจำปี 2566


ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ประจำปี 2566

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดาวน์โหลดประกาศผล