เริ่มแล้ว ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 2


เริ่มแล้ว ค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 2

ค่าย 2 เริ่มแล้ว... เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วภาคใต้ จำนวน 20 คน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากค่าย 1 จะได้มาร่วมติวเข้มจากคณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะศูนย์สอวน. ภูมิศาสตร์ ก่อนที่น้อง ๆ นักเรียนทั้ง 20 คนจะสอบคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อค้นหาตัวแทนของศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป