เรียนล่วงหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสะสมหน่วยกิต ได้ก่อนใคร เรียนฟรี


เรียนล่วงหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสะสมหน่วยกิต ได้ก่อนใคร เรียนฟรี

เรียนล่วงหน้ารายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสะสมหน่วยกิต ได้ก่อนใคร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย สำหรับนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณในปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 เมษายน 2566 เริ่มเรียน พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา