นิสิตคว้า 2 รางวัลจากเวทีเทพบุตรชาวสวนยาง งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1


นิสิตคว้า 2 รางวัลจากเวทีเทพบุตรชาวสวนยาง งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ ดรีม-ธีนะเดช ดวงสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลยิ้มสวย by jeab official การประกวดเทพบุตรชาวสวนยาง ในงานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1 Rubber Expo 2023 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวม 2,000 บาท