เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ TCAS2 รอบ Quota (โควตา ครั้งที่ 2


เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ TCAS2 รอบ Quota (โควตา ครั้งที่ 2

ด้วยสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันดูดวงจันทร์ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ส่งผลให้วันอีฏิลฟิตรีหรือวันอารีรายอ ตรงกับวันที่ 21 หรือ 22 เมษายน 2566 จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกในโครงต่าง ๆ 
เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วให้น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก เตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวตามตารางข้างล่างนี้