ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล HUSO TIKTOK AWARDS 2022


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล HUSO TIKTOK AWARDS 2022

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 4 ทีม ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอสั้นแนะนำหลักสูตร (HUSO TIKTOK AWARDS 2022) ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์m ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามคลิปผลงานของนิสิตทั้ง 4 ทีมได้ทางช่อง TikTok คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ huso_tsu