นิสิตได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4


นิสิตได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ แซม-จตุพล จันทร์มล นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม #การประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย โดยการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในหัวข้อ “Strengthening ASEAN-India Partnership in the Indo-Pacific” โดยมีผู้แทนเยาวชนจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศอินเดียเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้