นิสิตได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566
ปริม-กนกลักษณ์ คว้าตำแหน่งสาวงามเกาะยอ ประจำปี 2566
บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2565
บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564
นิสิต HUSO คว้า 6 รางวัลจาก 4 เวทีการประกวดความสามารถ
รางวัลการประกวดนวัตกรรมผู้เรียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2023
คณาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้า 5 รางวัลการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นิสิตคว้า 2 รางวัลจากเวทีเทพบุตรชาวสวนยาง งานยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 1
อาจารย์ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล HUSO TIKTOK AWARDS 2022
ซิน-นัฐวีกานต์ คว้า 2 รางวัลจากเวที Miss Motor Show Hatyai 2023
ดรีม ธีนะเดช ดวงสุวรรณ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Campus Star 2022
นิสิตได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 4
นิสิต HRM คว้า 2 รางวัล การประกวดทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม ได้รับทุนวิจัย บพท.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล