สถานที่ตั้งและการติดต่อ 

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 7605 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 1111 โทรสาร 0 7431 7606 อีเมล husotsu@tsu.ac.th

Facebook : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Intragram : huso_tsu
Youtube : huso tsu channel
Tikok : huso_tsu