ข่าวสารส่วนงานภายใน
สารคณบดี ฉบับที่ 22 เดือน มีนาคม 2559 [ 18/04/2016 - 01/07/2016 ] สารคณบดี ฉบับที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 07/03/2016 - 01/04/2016 ] สารคณบดี ฉบับที่ 20 เดือนมกราคม 2559 [ 03/02/2016 - 01/03/2016 ] จุลสาร HusoMax ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2558 [ 07/01/2016 - 01/03/2016 ] สารคณบดีฉบับที่ 19 เดือน ธันวาคม 2558 [ 05/01/2016 - 05/02/2016 ] สารคณบดีฉบับที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2558 [ 23/12/2015 - 23/01/2016 ] สารคณบดีฉบับที่ 17 ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 10/11/2015 - 10/12/2015 ] ประมวลข่าวภายใน ประจำปี 2558 [ 03/11/2015 - 01/01/2018 ] ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ [ 02/11/2015 - 01/01/2018 ] HUSO MAX ฉบับที่ 6 [ 07/07/2015 - 01/01/2018 ] ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557 [ 21/05/2015 - 01/01/2018 ] HUSO Max ฉบับที่ 5 [ 17/04/2015 - 01/01/2018 ] ประมวลข่าวคณะในสื่อต่าง ๆ ประจำปี 2557 [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] (สรุปย่อ) แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) [ 13/03/2015 - 01/01/2018 ] รวมจุลสาร จดหมายข่าว และ HUSO MAX [ 11/03/2015 - 15/03/2016 ] ข้อตกลงร่วม 2558 [ 10/03/2015 - 15/03/2015 ] HUSO MAX ฉบับ 4 [ 10/03/2015 - 15/03/2016 ]