คำอธิบาย: http://e.hiphotos.baidu.com/baike/c0%3Dbaike180%2C5%2C5%2C180%2C60/sign=586875aecaef7609280691cd4fb4c8a9/3b292df5e0fe9925e8ad186335a85edf8db1715b.jpg คำอธิบาย: http://www.xmu.edu.cn/images/xiaohui.jpg
โครงการความร่วมมือ 3+1
หลักสูตร ศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน้าแรก
ข้อมูลพืื้นฐาน
ระยะเวลาเรียน
แผนการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สถานที่ศึกษา
Guangxi Normal University
ChongQing University
Xiamen University
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ChongQing University

มหาวิทยาลัยฉงชิ่งก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1929 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ปัจจุบันเป็น 1 ใน 38 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัย  และเป็น 1 ใน 107 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ในโครงการด้านวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฉงชิ่งตั้งอยู่ในเขตซาผิงปา มีบรรยากาศร่มรื่น และเหมาะสำหรับการเรียน การค้นคว้าวิจัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศจีน รวมไปถึงทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง มีนักเรียนต่างชาติกว่า 1000 พันคน จากร้อยกว่าประเทศ และในแต่ละปีจะมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 600 คนจาก 45 ประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ค่าใช้จ่าย
1. ค่าลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยที่จีน
2,400
2. ค่าเล่าเรียน/คน/1 ปีการศึกษา 78,000
3. ค่าทำวีซ่าไปจีน 1,000
4. ค่าต่อวีซ่าที่ประเทศจีน 2,400
5. ค่าตรวจสุขภาพที่จีน 2,000
6. ค่าประกันชีวิตที่จีน 1,200
7. ค่าที่พัก /คน/1 ปีการศึกษา 30,000
8. ค่ามัดจำหอพัก 3,600
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 3,000
  หมายเหตุ  ยังไม่รวมค่าตำรา  ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  
รวมค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 123,600
ค่าใช้จ่ายต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น
  กลับด้านบน