คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
แนะนำคณะ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่านิยมมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบคณบดี
เกี่ยวกับคณบดี
สื่อคณะ
โครงสร้างการบริหาร
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
รายชื่อผู้บริหาร/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร
 
สถานที่ตั้งและการติดต่อ กลับหน้าหลัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1111 หมายเลขโทรสาร 074-317606 อีเมล husotsu@tsu.ac.th