ประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา


ประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครวันนี้ - 4 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียด: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 0-7431-7600 ต่อ 7222