คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
นิสิต HUSO ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียนอินเดีย ครั้งที่ 4...
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 CAMPUS STAR 2022...
ศิษย์เก่าได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...
นิสิตภูมิศาสตร์คว้า 2 รางวัลจากการประชุมวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์...
นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คว้ารางวัล Best Paper Award จากงาน NCAME 2022...
นิสิตภูมิศาสตร์ คว้า 13 รางวัลจากงานประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา...
นิสิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คว้า 2 รางวัลจากงานประชุมวิชาการ HRM NPST ครั้งที่ 2...
นิสิตผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Pol.Sci Hackathon...
นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น...
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2564...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
    ไม่มีข่าวใหม่
 
  ...
  ...
  ...
  ...
กำหนดการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ HUSO TOEIC Mock Test นิสิตชั้นปีที่ 3...
เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมประกวด HUSO TikTok Awards 2022...
การขอเทียบระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ...
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา...
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดเนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 53...
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ ออกหนังสือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย/ขอเก็บข้อมูล/จัดกิจกรรมในรา...
ประกาศผลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2565...
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565...
เปิดรับสมัครนิสิตและศิษย์เก่า Workshop กิจกรรม HUSO Entrepreneur...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      กุมภาพันธ์ 2566      
       
อาพฤ
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 281234