คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ KM : HUSO Research Performance...
ระเบียบการประกวด (เพิ่มเติม) โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ...
ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ฯ...
ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการสร้างตัวตนบนแพล็ทฟอร์ม TIKTOK สำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และการประ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรทางการศึกษา...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปลเชิงธุรกิจ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565...
นิสิตได้รับรางวัลระดับดี ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33...
อาจารย์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33...
อาจารย์ได้รับรางวัลผู้มีความเป็นเลิศสู่สากล สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศอาเซี...
นิสิต HRM คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ...
รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564...
อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564...
นิสิตได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563...
นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2565...
ศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      กันยายน 2565      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 301