คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ...
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท...
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัล ปริญญา คุณค่าสู่สังคม...
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นภาษาอังกฤษ...
ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคมในสถานประกอบการเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ CO...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kaizen QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID19...
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่21...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ...
ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดี...
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน ด้านมนุษยศาสตร์...
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564...
นิสิตได้รับรางวัลทูตแห่งความดี ประจำปี 2564 ...
อาจารย์ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น ระดับนานาชาติ...
รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น นิสิตระดับปริญญาโท...
รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น...
ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเพชรปัทมา ประจำปี 2564...
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Conven...
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Conven...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น...
งานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ/รศ รุ่น 1...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ....
อบรมเชิงปฏิบัติการ ...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2563 ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย MOOC (รุ่นที่ 1)...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ...
ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต...
เชิญชวนนิสิตส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด...
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชููเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564...
ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality...
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563...
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ ...
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ. ...
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์ ...
 
  ...
  ...
  ...
  ...
0 0 0

      ตุลาคม 2564      
       
อาพฤ
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456