ข้อมูลงานวิจัย คณาจารย์และบุคลากร (ปรับปรุง 21 ต.ค. 2558)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อมูลวิจัยและบทความ ปี
 
ค้นหาตามรายชื่อนักวิจัย