คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตสั่งซื้อเครื่องแบบเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณทางออนไลน์
 
     

โครงการเงินทุนหมุนเวียน "ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา" จะจำหน่ายเครื่องแบบเครื่องหมายนิสิต ประจำปี 2563 ทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตที่จะประสงค์ซื้อเครื่องแบบเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง เริ่มเปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป และพร้อมจัดส่งสินค้าในวันที่ 21 มิถุนายน 2563

สั่งซื้อสินค้า >>> Click