คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.63 ถึงวันที่ 24 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fulbriththai.org

รายละเอียดเอกสารแนบ