คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.63 ถึงวันที่ 24 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 
     

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและัวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.จตุพงค์ โมรา ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต(Inbound/ Outbound) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย รวมทั้งด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร และด้านการวิจัย