คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
 
     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษไทย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เลี้ยงพรพรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์
- อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันตก

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงต่าง ๆของบุคลากรและนิสิต ได้แก่ มโนราห์ตัวอ่อน รำอวยพรจากนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย การแสดงจากตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาตะวันตก  อีกทั้งยังมีการเสวนาเล่าประสบการณ์การทำงานของทั้ง 3 ท่าน และมีพิธีการแสดงมุทิตาจิต โดยการมอบดอกไม่แด่ผู้เกษียณอายุเพื่อขอพร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงทุทิตาจิตกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น