คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ “สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการประกวดรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ “สืบสำเนียง...เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562จัดโดย วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก การประกวดครั้งนี้ในระดับอุดมศึกษามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 69 คน จากสถาบันจำนวน 19 สถาบัน. และทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งนิสิตจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถึง 3 คน และได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศถึง 2 รางวัล คือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายอธิศักดิ์ ชุมแพ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววรรณธิดา สันฐมิตร