คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานกาล่าดินเน่อร์ ASEAN Cultural Festival AUY 2019
 
     

เมื่อวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Cultural Festival (AUY 2019) ณ UUM Malaysia  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานกาล่าดินเน่อร์ ASEAN Cultural Festival จากการแสดงธีม "งานสงกรานต์" จากกิจกรรม AUYS 2019