คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ "ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน"
 
     

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  - 1 กันยายน 2562 สาขาวิชาภาษาตะวันออกจัด โครงการ "ค่ายภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมอาเซียน"