คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 
     

           วันที่ 1-2 สิงหาคม 25562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดโครงการเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดย อาจารย์ฐากร  สิทธิโชค  ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 30 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวด ผลการแข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเกียรติบัตร  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 2  โรงเรียนพัทลุง และ โรงเรียนปากพนัง ได้รับรางวัลชมเชย  ตามลำดับ