คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะนักเรียน หลักสูตรภาษามลายูถิ่นจากศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
 
     

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต หลักสูตรภาษามลายู ให้การต้อนรับคณะนักเรียน หลักสูตรภาษามลายูถิ่นจากศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษามลายู