คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.62 ถึงวันที่ 10 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562
 
     

ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2562 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 สิงหาคม 2562

หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา

ใบสมัครทุนขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2562