คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือทางกิจกรรมนิสิตนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 
     

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อร่วมมือกันในด้านกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา อาทิ การแข่งขันกีฬา การรับน้อง การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิต  โดยมีประธานสโมสรนิสิต และคณะผู้บริหาร บุลาการและนิสิต ทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งครั้งนี้