คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UNIMAS ประเทศมาเลเซีย
 
     

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  อ.ดร.พิทยาธร  แก้วคง ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก พ้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Faculty of Language and Communication Studies Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย  เดินทางมาส่งนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนนิสิตด้านการเรียนการสอนและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยกับสาขาวิชาภาษาตะวันตก และร่วมเจรจาความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต