คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  นำโดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ขวัญจิตต์  สุวรรณนพรัตน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมให้กการต้อนรับนิสิต โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น