คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.62 ถึงวันที่ 28 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างประเทศ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 
     

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างประเทศ ณ รัฐปีนัง  ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 โดยคณะจะสนับสนุนทุนบางส่วน  (รับจำนวนจำกัด)

                นิสิตที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ห้องสำนักงานคณะ ชั้น 1 (ด้านขวามือ) โทร.074-317605   

 ใบสมัคร