คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ครั้งที่2
 
     

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอีกครั้ง สำหรับการสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ ครั้งที่ 2