คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแจ้งยกเลิกการอบรม AUN QA at Program Level รุ่นที่ 1 และ AUN QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1
 
     

ขอยกเลิกรุ่นที่ 1 การอบรม AUN QA Overview at Program Level วันที่ 18 เม.ย.62  และรุ่นที่ 1 การอบรม AUN QA Implementation and Gap Analysis วันที่ 26-27 เม.ย.62

link รายละเอียดข่าว

http://edoc.tsu.ac.th/docs/2019-04/101607-10-4-2019t15_48_52.pdf