คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ประกวดโครงงาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ประกวดโครงงาน)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครและรายละเอียด
แบบเสนอโครงการ
สมัครออนไลน์