คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ออง ซิน โหร นิสิตหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาไทย) ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ซึ่งเป็นนักเรียนทุนจากประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทยสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างประเทศ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาสังคมโลก” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมี​ อ.อาลิสา​ คุ่มเคี่ยม​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเป็นผู้ควบคุมนิสิต